VVD wil duurzame begroting in Perspectiefnota 2017-2020

Vorig jaar koos de gemeenteraad 5 focusgebieden waarop de aandacht zich moest concentreren. Dáár zouden mensen en middelen voor worden ingezet. Het doel was een reserve van ca. 1 miljoen Euro eind 2017. Maar afgelopen jaar is de financiële positie er helemaal niet beter op geworden. En zoals u een kapotte wasmachine wil kunnen vervangen, moet de gemeente ook onverwachte kosten kunnen opvangen.

Wat wil de VVD? 

  • Dat er bespaard wordt op de gemeentelijke organisatie
  • Dat we kritisch bekijken of we echt door moeten gaan met alle gemeentelijke en andere samenwerkingsverbanden
  • Dat we eind 2017 een reserve van ca. 1 miljoen Euro hebben


Want als we weer een beetje vet op de botten hebben kunnen we:  

  • De inflatiecorrectie op de onroerende zaak belasting schrappen
  • Onder het motto “Eerbeek gereed, nu Brummen compleet” ons inzetten voor het upgraden van het centrum van Brummen


In de bijlage leest u de volledige inbreng tijdens de eerste termijn.