Verslag gemeenteraad 22 september 2016

Tijdens de gemeenteraad op 22 september is voornamelijk gesproken over het voorkeursalternatief plan Burgersterrein in Eerbeek. De raad staat positief tegenover de ontwikkeling dat een oplossing gevonden lijkt te zijn voor het gapende gat in het dorp. Kijk voor het verslag naar het bijgevoegde document.