Inbreng VVD raadsvergadering 24 november 2016

Belastingen 2017/motie rioolbelasting

Aan de Raad wordt voorgesteld (de tarieven van) een aantal gemeentelijke belastingverordeningen vast te stellen, zoals de Verordening lijkbezorgingsrechten, afvalstoffenheffing en onroerende zaak belastingen. Met de goedkeuring van de begroting (niet door de VVD en andere oppositiepartijen) is de raad hier feitelijk al mee akkoord gegaan.

IPV dient een motie in waarin het college wordt gevraagd een voorstel te doen om tot tariefdifferentiatie, of een bonus-malus systeem, te komen in de rioolbelasting, om op die wijze goed gedrag te belonen resp. ongewenst gedrag te remmen. Feitelijk is het college al op de goede weg en zijn maatregelen in voorbereiding om dit doel te bereiken. Motie niet aangenomen.

 

Inpassingsplan rondweg De Hoven, De Teuge

Betreft een formeel besluit op verzoek van de Provincie Gelderland over de aansluiting van de rondweg om De Hoven op de bestaande N345 en aanleg van fietstunnels, rotondes etc.

 

Brummen ‘regenboog’ gemeente

Er bestaat een landelijk project Regenboogsteden. Die steden spannen zich extra in de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) te bevorderen. Doel van deze IPV motie dat ook Brummen zich daarbij aansluit. De intentie werd breed gedragen door alle fracties. Aanname van de motie ‘verplicht’ tot nadere acties, op het vlak van ambtelijke inzet en financieel. Welke dat zijn bleef enigszins vaag. Misschien mede daarom stemden alle fracties voor de motie.

 

Motie koudwatervrees (motie over een niet op de agenda staand onderwerp)

Tijdens het Forum over de begroting werd door de Stichting Rhienderoord Zwem&Sport Plezier aandacht gevraagd voor het aanbieden van zgn. ‘natte gymlessen’ aan alle basisschoolleerlingen in Brummen. Een zwemdiploma halen vinden wij de  verantwoordelijkheid van ouders, dit project ziet op het vervolg: behouden van zwemvaardigheden bij kinderen. Na het forum  is er niets gebeurd, hetgeen op zijn minst weinig elegant is richting inspreker. In onze motie wordt de wethouder gevraagd een gesprek te arrangeren met vertegenwoordiger van Rhienderoord én Coldenhove om de mogelijkheid te verkennen van het samen organiseren van natte gymlessen. De motie werd unaniem aangenomen!