Eerste verkiezingsdebat voor VVD

De afdeling "vrouwen van nu" in Brummen heeft op 10 januari een vrouwendebat georganiseerd. Dit in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezinginen in maart. Voor de VVD was Gerda Jolink daarbij onze woordvoerder. Het debat werd gevoerd aan de hand van stellingen. De stelllingen gingen oa. over duurzaamheid, woningbouw, burgerparticipatie en de zorg. Gerda liet een duidelijk lokaal en liberaal VVD geluid horen. Differentiatie en doorstroming op de woningmarkt is voor de liberalen van groot belang. De VVD wil geen huidige inwoners met een middeninkomen (bijvoorbeeld gezinnen die zo belangrijk zijn voor de leefbaarheid in onze gemeente) wegjagen. Dat de VVD grote vraagtekens zette bij het serieus nemen van de uitkomsten van het burgerpanel mbt vuurwerk oogstte in de zaal een groot applaus.