Ultieme poging VVD om bestemmingsplan Eerbeek vast te stellen

Gisteren lag het bestemmingsplan Eerbeek na een lange en moeizame aanloop voor aan de gemeenteraad. De lokale VVD fractie deelde de in Eerbeek veel gehoorde mening dat het plan van onvoldoende kwaliteit was en op onvoldoende draagvlak bij de Eerbeekse bevolking kon rekenen. Ondanks de steun van de huidige coalitiepartijen Lokaal Belang, PvdA en CDA kan het plan in zijn huidige vorm niet rekenen op een meerderheid in de raad. Bovendien was de privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de “”papierindustrie” en de gemeente Brummen, met grote financiële gevolgen, niet bijgevoegd. Hierdoor kon het plan niet worden behandeld volgens de VVD, gesteund door IPV, D66 en raadslid Jan Alberts. Lijsttrekker en woordvoerder Peter-Paul Steinweg hierover: “We zijn afgelopen weken al bezig geweest met reparaties aan het plan en zullen dat ook aankomende tijd nog doorzetten. Als het college de raad ook goed inzicht kan geven in de financiële gevolgen van de samenwerkingsovereenkomst dan is het plan volgens ons klaar voor behandeling in de raad”. Op de onderdelen Oranje Nassauplein, Logistiek centrum, Kerstenlocatie, hoek Illinckstraat / Stuijvenburchstraat en diverse andere locaties zijn reparatievoorstellen door de liberalen reeds gemaakt. “Deze verbeteringen zullen niet alleen het bestemmingsplan, maar ook het draagvlak vergroten, want alleen als het plan door meer Eerbekenaren wordt gesteund kan het beste voor Eerbeek eruit worden gehaald. Alleen dan kunnen de lege plekken in het centrum worden gevuld en kan de papierindustrie zich goed ontwikkelen”, aldus woordvoerder Steinweg.