Wijzigingen in de fractie

Aan de fractie en het bestuur heeft Hans aangegeven graag te willen plaatsmaken voor Peter Paul in de Raad nu hij is teruggetreden als wethouder. Peter Paul heeft hier positief op gereageerd en is in diezelfde vergadering ook benoemd als raadslid. De fractie heeft vervolgens unaniem besloten Peter Paul als fractievoorzitter te willen aanstellen. Carla doet hierin een stap terug na haar enorme inzet in de afgelopen 1.5 jaar in die functie, waarin ze met de fractie successen heeft behaald en een belangrijke rol speelde in het financieel gezond houden van Brummen op basis van onze liberale uitgangspunten. Het bestuur en fractie bedanken haar ook hartelijk hiervoor. 

 

Vanaf begin volgend jaar zal de Brummense VVD-fractie in deze nieuwe samenstelling doorgaan en ons, weliswaar vanuit een andere positie, voor de gemeente Brummen blijven inzetten.