De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen: ‘Welke lokale liberalen uit de gemeente vertegenwoordigen ons?’

De gemeente brummen is zowel op de lijst van de Provinciale Staten als de Waterschappen goed vertegenwoordigd. Gerda Jolink uit Brummen, bekend van haar jarenlange inzet voor het liberale geluid in de gemeenteraad, staat op plaats 12 in de lijst van de Provinciale Staten. Bas van der Veen uit Eerbeek en Niels Noordstar uit Brummen staan respectievelijk op de tweede en zeventiende plaats van het Waterschap Vallei en Veluwe. Met Gerda en Bas hebben we twee ervaren ijzers in het vuur op een mooi verkiesbare plek, zodat ook de komende vier jaren onze regionale belangen goed vertegenwoordigd zullen zijn.


            Het moge duidelijk zijn dat het belang van een regionale afvaardiging in de Provinciale Staten onverminderd groot is. Met belangrijke keuzen wat betreft de natuur en landbouw, de energietransitie, de woningbouw en de kritische infrastructuur van het platteland die gemaakt moeten worden, is het noodzakelijk dat ook onze belangen in Arnhem worden beschermd.
            De bovenstaande onderwerpen spreken voor zich in haar uitwerkingen bij ons in de regio. Natuur en landbouw zijn kenmerkend voor onze gemeente en moeten ook onderdeel blijven uitmaken van ons karakteristieke landschap. We moeten waken dat het platteland wordt vergeten bij het verdelen van de investeringen in bijvoorbeeld woningbouw. Bij ons is immers voldoende ruimte en zijn er levendige kernen die in de toekomst ook leefbaar moeten blijven. In het verleden zijn de Brummense belangen niet vanzelf op de agenda gekomen, maar door lokale politici op de agenda in Arnhem gezet. Hierdoor is in de afgelopen jaren bijvoorbeeld geld beschikbaar gekomen voor de verkeersafwikkeling rondom de Hoven en voor de ontwikkeling van de openbare ruimte in Eerbeek.

            Kortom, Brummen en Eerbeek kunnen niet zonder de provincie en de gemeente kan niet zonder een goede regionale afvaardiging in de Provinciale Staten. Kies 15 maart voor een Brummense afvaardiging. Stem Gerda Jolink voor de Provinciale Staten.