Standpunten

 • Leefomgeving

  Windmolens

  Windmolens in de gemeente Brummen

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Verkiezingsprogramma ...

  Verkzingsprogramma 2018-2022

  Lees meer
 • Economie

  Centrumplan Brummen

  Het gereedliggende Centrumplan voor Brummen dient uitgevoerd te worden. De gemeente neemt regie.

  Lees meer
 • Economie

  Centrumplan Eerbeek

  Het Centrumplan Eerbeek dient verder ontwikkeld te worden samen met de Eerbeekse bedrijven en ondernemers

  Lees meer
 • Economie

  Financiën

  De VVD wil een sluitende (meerjaren-) begroting voor een gezonde financiële situatie. De begroting moet voldoende buffer hebben.

  Lees meer
 • Economie

  Ondernemen

  De VVD wil ondernemen aantrekkelijk maken en het vestigingsklimaat in de gemeente Brummen verstevigen.

  Lees meer
 • Economie

  Recreatie en toerisme

  De VVD heeft als speerpunt in haar beleid om de werkgelegenheid in de sector ‘recreatie en toerisme’ te stimuleren.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Milieu en duurzaamheid

  De VVD wil duurzaam beleid in de gemeente bevorderen.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Veiligheid

  Veiligheid is een collectief en individueel belang van alle burgers en bedrijven.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Zorg en welzijn

  Zelfredzaamheid is voor de VVD het uitgangspunt. Ons doel is dat men mee kan doen in de samenleving. Keuzevrijheid staat voorop.

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Onderwijs

  De VVD wil clustering van nieuw te bouwen scholen in Eerbeek en Brummen.

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Verkeer

  De VVD is van opvatting dat de winkels in de centra van Eerbeek en Brummen goed bereikbaar moeten zijn.

  Lees meer